Các Nguồn Trợ Giúp Hữu Ích

Cho dù quý vị lo ngại mình có thể có nguy cơ mắc viêm gan B hoặc quý vị đã được chẩn đoán là mắc bệnh, các băng video, tờ thông tin và các nguồn trợ giúp khác dưới đây có thể giúp quý vị tìm hiểu thêm và hành động.

Tờ Thông Tin về Viêm Gan B

Hiểu về Bệnh Viêm Gan B

Có thể tải xuống và in ra tờ thông tin hữu ích này. Tờ thông tin này có thể giúp quý vị tìm hiểu thêm về bệnh viêm gan B và giáo dục những người khác về siêu vi này.

Kiến Thức ABC về Bệnh Viêm Gan

Bệnh viêm gan A

Viêm gan A có thể lây lan qua:

  • Ăn hoặc uống thực phẩm hay nước đã nhiễm siêu vi
  • Tiếp xúc gần với người mắc bệnh
  • Sinh hoạt tình dục với một người mắc bệnh

Cơ thể quý vị thường chống chọi lại chứng nhiễm này và thường không gây tổn thương lâu dài cho lá gan của quý vị.

Không có biện pháp điều trị cụ thể cho viêm gan A. Tuy nhiên, có thuốc chủng ngừa viêm gan A.


Bệnh viêm gan B

Viêm gan B có thể lây lan qua:

  • Trong khi sinh nở từ một người mẹ mắc bệnh
  • Qua tiếp xúc với máu hoặc chất dịch cơ thể của người mắc bệnh
  • Sinh hoạt tình dục với một người mắc bệnh

Viêm gan B không thể lây lan qua những thứ như thực phẩm, nước, đụng chạm, hoặc hôn.

Viêm gan B có thể là ngắn hạn (cấp tính) và cơ thể của quý vị chống chọi lại được chứng bệnh này.

Viêm gan B cũng có thể trở thành dài hạn (mãn tính) và có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng, chẳng hạn như:

Viêm gan B đôi khi được gọi là “kẻ giết người thầm lặng” bởi vì ngay cả khi quý vị không cảm thấy đau bệnh, siêu vi này vẫn có thể đang hoạt động và gây tổn thương gan. Ngay cả khi không có triệu chứng, quý vị vẫn có thể làm lây bệnh sang những người khác.

Có các phương pháp chữa trị viêm gan B mãn tính, và có thuốc chủng ngừa để ngừa bệnh này.


Bệnh viêm gan C

  • Bệnh viêm gan C là một chứng bệnh viêm gan lây lan qua tiếp xúc từ máu sang máu với một người mắc bệnh
  • Viêm gan C không lây lan như bệnh cảm lạnh thông thường hoặc bệnh cúm. Quý vị không thể làm lây lan viêm gan C qua hôn hoặc tiếp xúc thông thường, hắt hơi, ho hoặc ăn uống chung
  • Viêm gan C là căn bệnh tiến triển chậm, với các triệu chứng có thể không xuất hiện trong nhiều năm, nếu không nói là hoàn toàn không hề xuất hiện. Viêm gan C có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng
  • KHÔNG có thuốc chủng ngừa viêm gan C; tuy nhiên hiện có các lựa chọn điều trị có thể chữa khỏi viêm gan C. Chữa khỏi có nghĩa là không dò tìm được siêu vi này trong máu khi đo vào thời điểm ba tháng sau khi hoàn tất điều trị

Để tìm hiểu thêm, truy cập website HEPCHOPE.com hoặc gọi số 844-9-HEPCHOPE (1-844-943-7246) để nói chuyện với một Nhà Giáo Dục về Viêm Gan C.