Somali

Cagaarshowga [Hepatitis B] (ama hep B) waa cudur caam ah ee saameeya malaayiin qof oo dunida dacaladeeda ku nool. Buugyarahan waxaa loogu talagalay inuu kaa caawiyo si aad wax uga fahamto xanuunka hep B iyo in aad barato sida aad u maarayn la hayd.

Buugyarahan dhexdiisa, waxaan ku faahfaahinnaynaa qodobaddan soo socda:

  • Sida xanuunkan raaga ee hep B beerkaaga u waxyeeleeyo
  • Sida cagaarshowga [hep B] u faafo
  • Baaritaanka iyo tallaalka
  • Sida xanuunkan raaga ee hep B beerkaaga u waxyeeleeyo

Hepatitis B (or hep B) is a serious liver disease that affects millions of people across the world. This brochure is here to help you better understand hep B and learn how to manage it.

Inside this brochure, we will explore the following topics:

  • How chronic hep B affects the liver
  • How hep B is spread
  • Testing and vaccination
  • How chronic hep B is treated