CHOOSE YOUR LANGUAGE:
 • ENGLISH

 • 简体中文

 • 繁體中文

 • TIẾNG VIỆT

 • 한국어

GET MATERIALS IN THESE LANGUAGES:
 • မြန်မာ

 • ខ្មែរ

 • HMOOB

 • SOOMAALI

ENGLISH

MENU

Burmese

အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီ (သို့မဟုတ် hep B) သည် ပြင်းထန်သော အသည်းရောဂါ ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်လွှားတွင် လူပေါင်း သန်းနှင့်ချီ၍ ဖြစ်နေ၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်နေသည်။ ဤလက်ကမ်း စာစောင်သည် အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီ ကို ပိုမို သိနားလည်ပြီး ယင်းကို မည်သို့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ကို လေ့လာရာတွင် ကူညီပေးရန် ဖြစ်သည်။

ဤလက်ကမ်းစာစောင်တွင် အောက်ပါ အကြောင်းအရာ များကို လေ့လာနိုင်သည် -

 • နာတာရှည် hep B က အသည်းကို မည်သို့ ထိခိုက်စေသနည်း
 • hep B မည်သို့ ကူးစက်ပြန့်ပွားသနည်း
 • စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုနှင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း
 • နာတာရှည် hep B ကို မည်သို့ ကုသ သနည်း

Hepatitis B (or hep B) is a serious liver disease that affects millions of people across the world. This brochure is here to help you better understand hep B and learn how to manage it.

Inside this brochure, we will explore the following topics:

 • How chronic hep B affects the liver
 • How hep B is spread
 • Testing and vaccination
 • How chronic hep B is treated

Cambodian

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ Bប(ឬ hep B)គឺជាជំងឺថ្លើមធ្ងន់ធ្ងរ ដែលប៉ះពាល់មនុស្សរាប់លាននាក់ទូទាំងពិភពលោក។ កូនសៀវភៅ មានបំណងជួយលោកអ្នកឲ្យយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរអំពីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហើយរៀនសូត្រអំពីរបៀបគ្រប់គ្រងជំងឺនេះ។

នៅខាងក្នុងកូនសៀវភៅនេះ យើងនឹងស្វែងយល់អំពីប្រធានបទ ដូចខាងក្រោម៖

 • របៀបដែលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរៃប៉ះពាល់ដល់សុខភាពថ្លើម
 • របៀបដែលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឆ្លង
 • ការធ្វើតេស្ត និងការចាក់ថ្នាំបង្ការ
 • របៀបដែលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B រ៉ាំរៃ ត្រូវបានព្យាបាល

Hepatitis B (or hep B) is a serious liver disease that affects millions of people across the world. This brochure is here to help you better understand hep B and learn how to manage it.

Inside this brochure, we will explore the following topics:

 • How chronic hep B affects the liver
 • How hep B is spread
 • Testing and vaccination
 • How chronic hep B is treated

Hmong

Hom kab mob siab B (lossis hep B) yog ib hom kab mob siab txaus ntshai heev uas muaj ntau 100 vam tus tib neeg nyob thoob hauv ntiaj teb no mob. Phau me nyuam ntawv ntawm no yog los pab koj nkag siab zoo dua qub txog hom kab mob siab B thiab kawm los tswj tus mob no.

Nyob hauv phau me nyuam ntawv no, peb yuav tshawb txog cov ntsiab lus nram qab no:

 • Saib seb hom kab mob siab B tsis txawj zoo (chronic hep B) yuav ua li cas rau lub siab
 • Saib seb hom kab mob siab B yog sib kis tau zoo li cas
 • Kev kuaj thiab kev txhaj tshuaj tiv thaiv
 • Saib seb hom kab mob siab B tsis txawj zoo yog kho li cas

Hepatitis B (or hep B) is a serious liver disease that affects millions of people across the world. This brochure is here to help you better understand hep B and learn how to manage it.

Inside this brochure, we will explore the following topics:

 • How chronic hep B affects the liver
 • How hep B is spread
 • Testing and vaccination
 • How chronic hep B is treated

Somali

Cagaarshowga [Hepatitis B] (ama hep B) waa cudur caam ah ee saameeya malaayiin qof oo dunida dacaladeeda ku nool. Buugyarahan waxaa loogu talagalay inuu kaa caawiyo si aad wax uga fahamto xanuunka hep B iyo in aad barato sida aad u maarayn la hayd.

Buugyarahan dhexdiisa, waxaan ku faahfaahinnaynaa qodobaddan soo socda:

 • Sida xanuunkan raaga ee hep B beerkaaga u waxyeeleeyo
 • Sida cagaarshowga [hep B] u faafo
 • Baaritaanka iyo tallaalka
 • Sida xanuunkan raaga ee hep B beerkaaga u waxyeeleeyo

Hepatitis B (or hep B) is a serious liver disease that affects millions of people across the world. This brochure is here to help you better understand hep B and learn how to manage it.

Inside this brochure, we will explore the following topics:

 • How chronic hep B affects the liver
 • How hep B is spread
 • Testing and vaccination
 • How chronic hep B is treated

TOP

BE ABOUT IT
DOCUMENTARY


 • Documentary


 • Trailer

 • Behind the film:
  Christopher

 • Behind the film:
  Alan

 • Behind the film:
  Melissa

 • Behind the film:
  Shawne

 • Film Synopsis

 • Beyond the Film

 • Bios

BE ABOUT IT is the story of two fathers, two families and their battle against a potentially deadly disease impacting the Asian American community.

Both Alan and AJ contracted hepatitis B (hep B) at birth. Alan is a TV news reporter who saw several family members suffer and die from liver complications due to hep B, and now diligently monitors his own health.

AJ, a radiology technician and triathlete, lost his father to liver cancer 10 years ago. The cause of the cancer – hep B – was not often discussed in AJ’s family.

Hep B, caused by the hepatitis B virus, can result in serious liver problems before symptoms become noticeable and is frequently referred to as a “silent killer.” Up to two million people are infected in the U.S., and as many as two out of three Asian Americans living with it aren’t aware they have it. Often stigmatized and misunderstood, hep B is the most common cause of liver cancer among Asian Americans.

Through the lives of Alan and AJ, witness how two families cope with the impact of this potentially life-threatening virus.

Breaking the Cycle of Hep B:

This documentary and related awareness efforts aim to end the silence associated with hep B by empowering Asian Americans to talk openly about the virus and by motivating communities to learn the facts and dispel the myths about hep B.

By rallying around this film, Asian Americans and others can:

Ignite a Conversation

Ignite a Conversation.
The families featured in the film speak candidly about their experiences with hep B, and their hope is that sharing their stories will inspire others to do the same. To support those with hep B, people are encouraged to discuss this epidemic within families, communities and on social media. Join the conversation by using the hashtag #BeAboutIt.

Reduce Stigma

Reduce Stigma.
Stigma can lead to discrimination toward people living with hep B, even among family and friends. By educating and eliminating common misconceptions, our communities can help reduce the stigma associated with this virus and empower people to break the cycle of hep B.

Know Their Status

Know Their Status.
As many as 1.4 million people living in the U.S. with chronic hep B are not aware that they have it. However, by talking to a doctor and getting a simple blood test – one that is often covered by health insurance – individuals can learn their hep B status.

 • Christopher Wong – Director

  Christopher Wong – Director

 • Alan Wang

  Alan Wang

 • AJ Jabonero

  AJ Jabonero

 • Melissa Jabonero

  Melissa Jabonero

 • Shawne Jabonero Lopes

  Shawne Jabonero Lopes

 • Christopher Wong looks for stories of ordinary people accomplishing extraordinary things, with a focus on the Asian American experience. Being a documentary filmmaker allows Christopher to delve into people’s lives and reveal their untold stories.

  “I was really drawn to this project to help showcase the impact of hep B on the Asian community,” says Christopher. “One of my relatives is affected by hep B and I felt compelled to help raise awareness so others can do something and reduce the impact on their families.”

  His feature-length documentary “Whatever It Takes” garnered multiple "Best of Fest" awards from film festivals nationwide, as well as a broadcast on PBS' Independent Lens. Christopher has received production grants from The Sundance Documentary Film Program and the Center for Asian American Media. He has also been a Fellow of Sundance’s Story/Composer Lab and Producer's Lab and was named one of The Independent’s “10 Filmmakers to Watch in 2009.”

 • Alan Wang is an Emmy award-winning Chinese-American journalist living with chronic hep B. Alan and his siblings were infected with the virus at birth; however, he was not diagnosed until the age of 28. Like many people, at first Alan did not take hep B seriously – until he began experiencing periodic flare ups. He now regularly monitors his liver and actively manages his hep B.

  “My main goal in sharing my family’s story is to help erase the ignorance associated with this virus in the Asian American community,” says Alan. “I hope this film helps reduce the stigma and encourages more people to talk about it. We really need to create a cultural shift in the way hep B is perceived in this community.”

  Alan grew up in Kingsville, Texas. He studied communications at the University of Texas at Austin and landed his first television news job in Laredo, Texas in 1991.

  Alan now lives in the San Francisco Bay Area with his wife and three children. He is an advocate for increased testing for hep B and an active spokesperson for San Francisco’s Hep B Free organization.

 • AJ Jabonero, a devoted father, husband and avid cyclist, contracted hep B at birth. As a child, AJ experienced an episode of jaundice, and a subsequent liver biopsy revealed he had hep B. His family also learned that his sister, Shawne, as well as his mother and father had the disease. His father later passed away from liver cancer, a complication of hep B.

  AJ’s mantra, “be about it,” means living life to the fullest and taking action. AJ and his wife, Melissa, taught their children to practice this attitude and stay true to what they believe in.

  A first-generation Filipino American, AJ grew up in the San Francisco Bay Area, and met his wife, Melissa, at San Francisco State University. At age 30, a CT scan revealed a large tumor on his liver. As a result of his hep B, AJ had developed liver cancer.

 • Melissa Jabonero, wife of AJ Jabonero, is the mother of their three young children – Izzy, Levi and Shiloh. While Melissa and AJ knew he had contracted hep B at birth, they did not understand the severity of the virus. It was simply not talked about in their family, even though several of AJ’s family members were diagnosed with hep B.

  “We were blind to the risks, not realizing that being on top of your checkups is equally as important as eating right and living the active lifestyle that AJ did,” says Melissa. “I want people to be more aware of hep B. What we went through was really tough – if there’s a way to prevent that for others by sharing our story in this film, I’m all about it.”

  Melissa is a stay-at-home mom and currently lives in the San Francisco Bay Area.

 • Shawne is a first-generation Filipino American living with hep B. Both Shawne and her brother, AJ, contracted the virus from their mother at birth. Shawne’s viral loads are currently undetectable, and she has a chronic form of the disease that is regularly monitored to detect potential liver damage. Her father and brother, however, had high viral loads, and eventually both of them developed liver cancer.

  At the time, Shawne and her family were not aware of the serious risks associated with hep B. She recently became an advocate to raise awareness and empower people to get screened and know their status.

  “Spreading the word and helping others is something AJ inspired me to do,” says Shawne. “This film and my advocacy work are a great tribute to my brother and his fight.”

  Shawne is a devoted wife and loving mother of her 3-year-old son. She recently obtained her Masters of Science in Traditional Chinese Medicine and is currently working as a board certified acupuncturist and herbalist. She looks forward to using her educational and personal life experiences to help others to live a healthy and balanced life.

SCREENING KIT

For more information on how to host your own screening of BE ABOUT IT and to obtain a screening kit, please contact us.

BE ABOUT IT FILM FESTIVAL SCREENINGS